På svenska

Jaa sivu: Twitter Facebook

Lokmannaförbundet (VML) är ett rent yrkesförbund med enbart lokförare som medlemmar.

Enligt stadgarna kan även järnvägare, som arbetar i sådana dragmaterieluppgifter som kan jämföras med lokmannauppgifter vara medlemmar i förbundet. I dag har vi fem fackförbund inom järnvägen; Järnvägstjänstemannaförbundet rf (RVL), VR AKAVA ry, Rautatieteknisten liitto ry (Järnvägsteknikerförbundet rf) och Spårproffsens samorganisation JHL rf.

Förbundet hade den 31 december 2017 sammanlagt 3.135 medlemmar. Av dessa var 1.163 i arbete och 1.924 pensionerade medlemmar. Förbundets kansli är beläget i stadsdelen Hagnäs i Helsingfors i samma byggnad med fem andra transportarbetarförbund; Bil- och Transportbranschens Arbetarförbund AKT rf, Finlands Post- och Logistikunion PAU rf, Finlands Sjömans-Union rf, Luftartsunionen rf  och Järnvägstjänstemannaförbundet rf.

.