Työttömyyskassa

Jaa sivu: Twitter Facebook

Veturimiesten liiton jäsenenä kuulut myös JATTK työttömyyskassaan.

Siirry työttömyyskassan sivuille >> www.jattk.fi

Työttömyyspäivärahasta ja muista työttömyyteen liittyvistä asioista löydät lisätietoa Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön sivuilta www.tyj.fi >>

Jäsenyyden ehdot

Kassan jäseneksi pääse työttömyysturvalain soveltamisalaan kuuluva palkkatyöntekijä, joka ei ole täyttänyt 68 vuotta. Palkkatyöntekijänä pidetään sellaista palkansaajaa, jonka toimeentulon on katsottava perustuvan toiselle tehtävästä työstä saatavaan palkkatuloon.

Kassan jäsen ei saa samanaikaisesti olla jäsenenä toisessa työttömyyskassassa. JATTK-työttömyyskassa on palkansaajakassa, jonka jäseneksi voi liittyä vain palkkatyössä oleva henkilö. Yrittäjänä oleva henkilö ei voi päästä tämän kassan jäseneksi.

Kirjallinen hakemus jäseneksi pääsemiseksi on tehtävä kassan hallitukselle tai kassan johtajalle tai hallituksen valtuuttamalle asiamiehelle tai jäsenasioita hoitavalle henkilölle. Jäseneksi ottamisesta määrätään sääntöjen 17 ja 20 §:ssä.

Kassan jäsenyys alkaa siitä päivästä, josta alkaen henkilö on maksanut jäsenmaksunsa, aikaisintaan kuitenkin siitä päivästä, jona hän on kirjallisesti hakenut kassan jäsenyyttä.

Yhteystiedot:
JATTK-työttömyyskassa
Posti- ja käyntiosoite: Hietalahdenranta 13, 00180 Helsinki

Asiakaspalvelu: asiakaspalvelu@jattk.fi, puh. 09 720 6820 (tiistaisin ja torstaisin klo 9.00-11.30 ja keskiviikkoisin klo 12.00-14.00), poikkeuksia loma- ja ruuhka-aikoina. Kassan henkilökunta pitää viikkopalaveria keskiviikkoisin klo 9.00-11.00, tuolloin henkilökunta ei ole tavoitettavissa.

Palkattomat poissaolot

Palkattoman poissaolon ajalta tulee maksaa työttömyyskassamaksu >>