Edunvalvonta

Jaa sivu: Twitter Facebook

Veturimiesten liiton toiminnan pääpaino on neuvottelu- ja sopimustoiminnassa sekä tähän liittyvien luottamusmies- ja työsuojelutoimintojen tukemisessa. Liitolla on itsenäinen työehtosopimusoikeus.

Liitto on tehnyt 31.1.2018 asti kestävän työehtosopimuksen Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n kanssa, joka pohjautuu keskusjärjestöjen neuvottelemaan työllisyys- ja kasvusopimukseen. VR:n ydinkonserni on PALTA:n jäsenyritys.

Työllisyys- ja kasvusopimuksen jatkosta neuvotellaan keskusjärjestöjen välillä kesäkuussa 2015. Jatkosopimus olisi voimassa 31.1.2018 asti.

VML:n solmima työehtosopimus on vahvistettu yleissitovaksi. Mikäli valtion omistamalla rataverkolla tulee toimimaan muitakin rautatieyhtiöitä kuin VR-Yhtymä Oy, niin VML:n solmima työehtosopimus määrittää veturimiesten minimityöehdot myös näissä rautatieyhtiöissä.

Tärkeänä osana VML:n sopimustoimintaa ovat myös VR-konsernin eri osa-alueiden yhteistoimintakokoukset ja työryhmät, joissa käsitellään laajasti mm. työaikaa, työolosuhteita ja junaturvallisuutta koskevia kysymyksiä.