Jäsenrekisteriasiat

Jaa sivu: Twitter Facebook

Liiton jäsensrekisteriä hoitavat: taloudenhoitaja (maksuasiat, eläkkeellejäämiset, uudet jäsenet) ja osastosihteeri (järjestötehtävärekisteri, lehtitilaukset)

Yhteystietomuutokset

Posti päivittää osoitemuutokset jäsenrekisteriin. Muut yhteistietojenmuutokset voit tehdä itse jäsenten verkkoasioinnissa (extranetissä) tai veturi@vml.fi. Pidä osoitetiedot, sähköpostiosoite ja puhelinnumerosi ajantasalla liiton rekisterissä. Näin varmistat, että saat esim. liiton julkaisut ja muut jäsenpostit viipymättä tietoosi.

Osastosiirrot

Kun osaston jäsen siirtyy vakinaisesti työskentelemään toisen osaston toiminta-alueelle, hänen on tehtävä siirtymisestä välittömästi ilmoitus osastolle, jonka toiminta-alueelle hän siirtyy. Osasto, johon jäsen on siirtynyt on velvollinen ilmoittamaan siirtymisestä liiton toimistoon veturi@vml.fi. Liiton on ilmoitettava siirrosta aikaisemmalle osastolle.

Palkattomat poissaolot

Poissaoloaikoja ovat mm. vuorottelu-, äitiys-, isyys-, hoito- tai opiskeluvapaa, kuntoutustuki tms. aika, joilloin työnantaja ei peri jäsenmaksua. Jotta työttömyyskassajäsenyys pysyy voimassa, tulee jäsenen itse em. poissaolojen aikana huolehtia JATTK-työttömyyskassamaksusta. Työttömyyskassamaksu on 6 euroa kuukaudessa jäseneltä. Toimisto laskuttaa vakuutusmaksun poissaoloajalta ja välittää maksut JATTK:ille.

Jäsenyyteen sisältyy seuraavat palvelut:

SAK:laisten jäsenliittojen etuja:

Kuolemantapaukset

Kuolleiden jäsenten nimet, syntymäajat, kuolinpäivät ja osastotiedot julkaistaan Veturimies-lehdessä, mikäli siitä ei toisin ilmoiteta. Jäsenten kuolintiedot päivittyvät Postin kautta jäsenrekisteriin.