Uusi selvitys: Hallituksen kilpailuttamismalli toisi kymmenien miljoonien lisäkustannukset rautateille

Jaa sivu: Twitter Facebook

Konsulttiyhtiö Ramboll JA VR ovat yhdessä arvioineet vuoden 2017 lopulla uudestaan veturikaluston riittävyyttä ja synergiaetuja. Tulokset ovat toisia kuin hallituksen talouspoliittisen ministerivalokunnan päätöstä tehtäessä aiemmin arvioitiin. Yhteisen johtopäätöksen mukaan sähkövetureiden käytössä on merkittävää synergiaa sekä kaluston yhteiskäyttö matkustaja- ja tavaraliikenteen junissa tehostaa vetureiden käyttöä.

- Veturit eivät riitä suunnitellun liikenteen ajamiseen, jos matkustajaliikenteen ja tavaraliikenteen veturit eriytetään.

- Jos veturikaluston yhteiskäytöstä luovutaan tarvitaan 15-20 veturia lisää eli  60-80 miljoonan euron veturi-investointi ja 50 lisäkuljettajaa.

Veturimiesten liiton puheenjohtaja Tero Palomäki toteaa, että johtopäätös tukee Boston Consulting Groupin BCG:n aiemmin tekemää selvitystä.

Poikkeavat johtopäätökset

Ennen huhtikuun 2017 talouspoliittisen ministerivaliokunnan päätöstä rautateiden kilpailun avaamisesta tehtiin neljä eri taustaselvitystä. Ainoastaan Rambollin selvitys päätyi positiiviseen kokonaistaloudelliseen arvioon.

Rambollin selvitys rautatieliikenteen kilpailuttamisesta osoitti säästöä 40 miljooaa euroa per vuosi.

- Tosin Rambollin skenaarioselvityksessä rahtiliikennettä ei otettu juurikaan huomioon. Selvityksen johtopäätös oli, että kalustoa tarvitaan lisää, mutta tämä ei edellytä lisäinvestointeja. Ramboll ei nähnyt ratainfraa pullonkaulana.

BCGn selvityksessä valittu kilpailuttamismalli lisäsi rakenteellisia kustannuksia 30-45 miljoonaa euroa vuodessa. Lisäkustannukset johtuivat pääasiassa liikenteen synergiaetujen menettämisestä. Budjettimenojen BCG arvio kasvavan 20-30 miljoonaa euroa vuodessa.

- Lisäksi päätetty kilpailuttamismalli edellyttäisi investointeja ratainfraan. Kustannusten nousu aiheuttanee noin 10 % nousupaineen lippuhintoihin.