Työehtosopimus

Jaa sivu: Twitter Facebook

Liitto solmii Veturimiestehtäviä rautatieliikenteessä koskevan työehtosopimuksen Palvelualojen työnantajaliitto PALTA:n kanssa.

Liitto on tehnyt 31.1.2018 asti kestävän työehtosopimuksen Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n kanssa, joka pohjautuu keskusjärjestöjen neuvottelemaan työllisyys- ja kasvusopimukseen. VR:n ydinkonserni on PALTA:n jäsenyritys.

VML ja Yleinen Teollisuusliitto ry ovat sopineet yrityskohtaisen työehtosopimuksen koskien Fenniarail Oy:ta.

Kilpailukykysopimuksen pohjalta neuvoteltu työehtosopimus tulee voimaan 1.2.2017 ja on voimassa 31.1.2018 asti.

Työehtosopimuksen yleissitovuus

Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n ja Veturimiesten liitto ry:n solmima työehtosopimus on vahvistettu yleissitovaksi työehtosopimukseksi. Tämä päätös on VML:n kannalta hyvin merkittävä ja antaa tulevaisuudessa hyvän pohjan edunvalvontatyölle, koska myös mahdollisessa rautatieliikenteen kilpailun avaamistilanteessa kaikkien rautatieyritysten on noudatettava veturinkuljettajien osalta VML:n työehtosopimusta.

Veturimiestehtäviä rautatieliikenteessä koskeva työehtosopimus PALTA-VR-VML

tes 2018-2021

tes 2017-2018

tes 2014-2017

tes 2012-2014

tes 2010-2012

tes 2007-2010

tes 2005-2007

Veturimiestehtäviä rautatieliikenteessä koskeva työehtosopimus YTL-FENNIARAIL-VML

tes 2018-2021