Runkoverkolla pitää tavoitella vähintään 200 km/h nopeuksia

Jaa sivu: Twitter Facebook

Veturimiesten liitto VML toteaa runkoverkkolausunnossaan liikenne- ja viestintäministeriölle, että henkilöliikenteessä runkoverkolla tulee tavoitella vähintään 200 km/h nopeuksia. 

- Lyhyemmät matka-ajat ovat merkittävä kilpailutekijä kilpailtaessa matkustajista maantie- ja lentoliikenteen kanssa.   

- Tavaraliikenteessä akselipainojen tulee olla vähintään 25 tonnia 80–100 km/h nopeudella. Nostamalla akselipainoja parannetaan teollisuuuden kilpailukykyä. Akselipainon nostolla saadaan kuljetettua kerralla enemmän tavaraa, mikä tehostaa kuljetusjärjestelmää. 

Liiton mukaan rautateiden runkoverkkojen laajuudelle ja palvelutasolle tulisi määritellä esitettyä kunnianhimoisempi ja haastavampi tavoite.

- Runkoverkkomäärityksen tulee olla riittävän kattava eikä se saa johtaa muun rataverkon huonontuvaan palvelutasoon tai liikennöitävyysongelmiin. Muulla kuin runkoverkolla tulee pyrkiä runkoverkkoja vastaavaan kunnossapito ja palvelutasoon. 

- Radan välityskyvyn tulee olla yksi palvelutasotekijöistä. Yksiraiteisella rataverkolla kohtaamis- ja ohitusmahdollisuudet korostuvat. Ne määrittelevät kuinka monta junaa radalla mahtuu ajamaan tietyssä aikavälissä. 

Liitto muistuttaa, että tavara- ja henkilöliikenteen ratapihojen kapasiteetti sekä toiminnallisuus ovat merkittävä osa rautatiejärjestelmän toimivuutta.   

- Runkoverkojen tulee olla tasoristeyksettömiä. Suomessa tapahtuu aivan liian paljon tasoristeysonnettomuuksia turva- ja varoituslaitteista huolimatta. Ainoa turvallinen tasoristeys on yli- tai alikulkukäytävällä korvattu tasoristeys. 

- Palvelutason määrittelyssä tulisi ottaa vahvemmin huomioon ratojen häiriöherkkyyden poistaminen ja häiriökorjausten vasteaikojen pienentäminen radanpidon kunnossapitosopimuksissa.  

Liitto muistuttaa, että henkilöliikenteen asemainfrastruktuurissa on huomioitava kokonaisuus, joka sisältää odotustilat, laiturit, kulkuyhteydet, valaistuksen, infojärjestelmät sekä esteettömyystekijät.

- Tavoitteeksi tulee asettaa runkoverkojen sähköistys. Sähköistys lisää rautatieliikenteen tehokkuutta. Sähköveto on dieselvetoa halvempaa ja ympäristöystävällisempää. Se mahdollistaa suuremmat junat, mikä osaltaan luo rataverkolle kapasiteettia  

[Alkuperäinen uutinen >>]